Xuân Mơ

5/12/2014
[Share] | [Download] - 6501 views | 924 downloads

Rộn ràng dưới nắng xuân tươi
Chim cao tiếng hót buông lời véo von
Mây trôi lơ lững đầu non
Bao cô thôn nữ trăng tròn chờ ai...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác