Thu Tha Hương

5/12/2014
[Share] | [Download] - 5870 views | 679 downloads

Cứ mỗi độ Thu sang
Cây xanh chớm lá vàng
Tiếng ve sầu nuối tiếc
Cánh bướm buồn thở than...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác