Mai Tôi Đi

4/3/2014
[Share] | [Download] - 8389 views | 989 downloads

Mai tôi đi chẳng có gì quan trọng
Lẽ thường tình như lá rụng công viên
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm
Luật tạo hóa chớ ôm sầu thương tiếc...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác