Trăn Trở

4/3/2014
[Share] | [Download] - 6485 views | 936 downloads

Giờ đây tóc bạc muối sương
Xa quê lạc lõng mười phương xót lòng
Dầu răng tất cả hư không
Cuộc đời trôi nỗi theo dòng thời gian...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác