Vì Ai

5/12/2014
[Share] | [Download] - 6490 views | 978 downloads

Ai biết vì ai một vòng tay
Cánh hoa xuần nở mật đong đầy
Hôn ai tan chảy trong nồng nhiệt
Cho lịm hồn ai thương tóc bay...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác