Nửa Hồn Còn Lại

5/12/2014
[Share] | [Download] - 6348 views | 837 downloads

Ta đây còn lại nửa hồn
Nửa đời viễn xứ nửa nơi quê nhà
Hàng cây nghiêng đổ xót xa
Muốn như níu kéo hồn ma lưu đày...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác