Sống Đẹp - Twist

7/18/2014
[Share] | [Download] - 9775 views | 928 downloads

Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sông yên vui danh lợi vẫn coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác