Có Khi Nào Em Nhớ

7/18/2014
[Share] | [Download] - 6646 views | 778 downloads

Em có khi nào nhớ đến tôi
Có tìm lại chốn chúng ta vui
Có lần khắp nẻo ta thường tới
Có chạnh lòng nhau mỗi lúc cười...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác