Mãnh Tình Vụng Vỡ

7/18/2014
[Share] | [Download] - 6050 views | 722 downloads

Cung đàn đà lỗi nhịp
Tình bay theo khói sương
Người đi mang nỗi nhớ
Kẻ ở vương sầu thương...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác