Sương Chiều

7/18/2014
[Share] | [Download] - 6489 views | 935 downloads

Sương chiều lắng xuống dòng sông
Dak bla đứng gọi thinh không vọng sầu
Nước trời còn luyến nông sâu
Dấu chân em bước trên cầu còn đây...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác