Em Sẽ Hát

8/13/2014
[Share] | [Download] - 6269 views | 811 downloads

Em sẽ hát cho anh nghe quên đi hết nhọc nhắn
Hát ru dòng sông nức nở chảy về rừng
Em sẽ hát cho từng người quay nhìn phía sau lưng
Theo bước chân bốn ngàn năm lẫm liệt...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác