Mười Thương

8/13/2014
[Share] | [Download] - 6205 views | 889 downloads

Một thương mái tóc điểm sương
Hai thương vóc dáng lưng cong da mồi
Ba thương những giọt mồ hôi
Giọt loang vạt áo giọt rơi thành dòng...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác