Tình Mẹ

8/13/2014
[Share] | [Download] - 5758 views | 930 downloads

Dòng sữa mẹ nuôi con tấm bé
Len vào lòng vạn nẻo tình thương
Dù cho dòng sữa cạn nguồn
Tình thương trời biền còn vương hương đời...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác