Mối Sầu Chưa Tan

8/13/2014
[Share] | [Download] - 5931 views | 867 downloads

Tôi lại về chợ đông
Muộn màng người bận rộn
Tiếng đàn ai ai oán
Lạc lõng vào hư không...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác