Nhớ Hè Xưa

8/13/2014
[Share] | [Download] - 5853 views | 972 downloads

Nhắc đến Kon tum nhờ một người
Học trường Kim Phước thuở xa xưa
Mỗi khi trường nữ tôi tan học
Người trước cổng trường để đón đưa...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác