Nhớ Mùa Xuân Xưa

7/18/2014
[Share] | [Download] - 6403 views | 763 downloads

Nghĩ cũng lạ trong thời chinh chiến
Mùa xuân về bao tiếng cười vui
Thanh bình sao lại ngậm ngùi
Chia tay giã biệt tàu xuôi xứ người...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác