Trả Lại Anh

5/12/2014
[Share] | [Download] - 7816 views | 922 downloads

Xin trả lại anh một cuộc tình
Hàng cây bến Ngự bóng lung linh
Nắng vàng chiều muộn vương tà áo
Trả ánh trăng lên chuyện chúng mình...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác