Chen’s Bistro
230 WT Harris Blvd. Charlotte, North Carolina , United States
(704) 510-9889
China King Super Buffet
930 Tyvola Road Charlotte, North Carolina 28217, United States
704-676-9998
DRAGON COURT (Nhà Hàng Trung Hoa)
4520-40 N. Tryon St. Charlotte, North Carolina , United States
(704) 596-0228
Làng Văn
3019 Shamrock Drive Charlotte, North Carolina 28215, United States
(704) 531-9525
Le’s Bánh Mì Thịt Nguội
4520 N. Tryon St. #41 Charlotte, North Carolina 28213, United States
(704) 921-7498
Phở Real (Nhà hàng Việt Nam)
440 E. McCullough Dr Charlotte, North Carolina 28262, United States
(704) 717-2500
PHỞ 98
5937 South Blvd Charlotte, North Carolina 28217, United States
(704) 643-1243
PHỞ AN HÒA
4832 A-B CENTRAL AVE. CHARLOTTE, North Carolina 28205, United States
(704) 537 - 2595
Royal Buffet
516 Tyvola Rd Charlotte, North Carolina 28217, United States
704-525-3889
Saigon Bistro Vietnamese Restaurant
3145 North Sharon Amity Charlotte, North Carolina 28211, United States
704 536 5888
Thương Xá An Châu
2821 Brentwood Road Raleigh, North Carolina 27604, United States
888-986-4554
Trúc
4520 N. Tryon St. Unit 17 Charlotte, North Carolina 28213, United States
(704) 598-1191
Trung Nguyên Cafê
1615 Arnold Dr. Charlotte, North Carolina 28205, United States
(704) 535-5988
TUNG-HOY
4001 Tuckaseegee Rd. Charlotte, North Carolina 28208, United States
(704) 394-9700
VẠN LỢI - CHINESE B.B.Q
3101 CENTRAL AVE #1 CHARLOTTE, North Carolina 28205, United States
(704) 566-8808