Nhủ Lòng

1/18/2015
[Share] | [Download] - 18741 views | 1026 downloads

Viết cho cạn niềm riêng rồi quên lãng
Trút cho vơi tâm sự để rồi xa
Vùi cho sâu bao kỷ niệm ngọc ngà
Chôn cho kín cuộc tình không chung lối...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác