Gởi Cánh Chim Bằng

1/18/2015
[Share] | [Download] - 15808 views | 866 downloads

Ta còn đây với nỗi buồn phong kín
Còn mênh mông buốt lạnh với đông tàn
Là tình yêu hay dấu ẩn hoang mang
Đã in đậm từ dạo đó trong tim...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác