Cùng Uống Tình Thu

1/18/2015
[Share] | [Download] - 8533 views | 784 downloads

Chẳng hẹn hò thu vẫn nhớ sang
Rừng phong tiếc lá đứng bàng hoàng
Chờ tri âm đến chia tâm sự
Cùng uống tình thu giữa lá vàng...

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác