Đời Dâu Bể

5/11/2009
[Share] | [Download] - 28148 views | 1091 downloads

Xa cách anh ơi những nhớ mong
Tình em chôn kín mãi trong lòng
Mang theo nỗi nhớ gom thành lệ
Nhỏ xuống vần thơ giọt đợi trông .....

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác