VOVINAM Việt Võ Đạo Thế Giới Kỳ VI tại Paris 2008

2/24/2009

Võ Sư Huỳnh Trọng Tâm tuyên bố kết quả...
Kỳ thi lên V Huyền Đai. Các Võ Sư giám khảo...
Các Võ Sư trong ban giám khảo...
Các Võ Sư Giám Khảo kỳ thi vô địch...
Võ Sư Huỳnh Trọng Tâm phát giải thưởng...
Võ Sư Huỳnh Thu Hà phát giải thưởng...
Từ phải qua trái: Võ Sư Huỳnh Thu Hà...
Võ Sư Huỳnh Trọng Tâm và Võ Sư Huỳnh Thu Hà chụp hình lưu niệm...
VS Huỳnh Thu Hà và VS, HLV đến từ Liên Sô, Phi Châu
Đại hội Võ Sư thế giới năm 2008 tại Paris

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác