CÒN BAO LÂU NỮA?

1/18/2015

Tụi mình trên dưới bảy mươi

Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi

Số đông biến mất đâu rồi

Số hên còn lại, lẻ loi chắc buồn

 

Đếm kỹ còn mấy trăm tuần

Thời gian vùn vụt, bao lần gặp nhau?

Thôi thì còn lại ngày nào

Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi

 

Khác biệt gì cũng thế thôi

Mai kia nằm xuống để rồi được chi

Sao bằng ta cứ vui đi

Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa

 

TNT 10/10/2014

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác