Epiphany of Our Lord Church - Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam (9.7 mi)

2510 E Hanna Ave., Tampa, FL 33610
(813) 234-8693
(813) 238-5060

Mass: Sunday 5:00PM


Vietnamese Alliance Church of St. Petersburg
(24.7 mi)

4344 21st Street N., St. Petersburg, FL 33714
(727) 541-6666
(727) 545-3516
(727) 521-3522

Trường Chúa Nhật: 10:00 AM - 11:00 AM
Thờ Phượng: Sunday 11:15AM - 12:30PM

 

Xem những điểm du lịch lý tưởng khi quý vị đến Florida

Xem khách sạn / nhà nghỉ gần phòng châm cứu

Xem nhà hàng Á Châu gần phòng châm cứu