NHỮNG NHÀ HÀNG Á CHÂU GẦN TRUNG TÂM DƯỢC THẢO & CHÂM CỨU TRE XANH
(Tampa, FL) 


Jasmine Thai Restaurant (1.6 mi)

13248 North Dale Mabry Highway, Tampa, FL 33618
Tel: (813) 968-1501

Saigon Deli / Liên Hoa Oriental Market (4.3 mi)

3962 W. Waters Ave., Tampa, FL 33614
Tel: (813) 932-0300

Golden Phoenix - Vietnamese & HongKong Cusine (4.3 mi)

8199 N. Dale Mabry Hwy., Tampa, FL 33614
Tel: (813) 932-9285

Din Ho - Oriental Supermarket (4.9 mi)

8502 N. Armenia Ave., Tampa, FL 33604
Tel: (813) 933-7230

Nhà Hàng Sông Hương (4.9 mi)

4040 W. Waters Ave. #600, Tampa, FL 33614
Tel: (813) 880-9676

Saigon Palace - Vietnamese Restaurant (5.2 mi)

2202 W Waters Ave #1, Tampa, FL33604
Tel: (813) 931-8299

Saigon Star - Vietnamese Restaurant (5.8 mi)

7212 N Armenia Ave., Tampa, FL33604
Tel: (813) 915-0500

MD Oriental Market (6.0 mi)

1106 E. Flowler Ave., Tampa, FL 33612
Tel: (813) 868-1688

Pho Cuong Vietnamese Restaurant - Vietnamese Restaurant (6.4 mi)

8426 N Florida Avenue, Tampa, FL33604
Tel: (813) 936-2226


Trang Viet Cuisine - Vietnamese Restaurant (6.4 mi)

1524 E Fowler Ave., Tampa, FL33612
Tel: ( 813) 979-1464

Kim Long Noodles House (6.4 mi)

8426 N. Florida Ave., Tampa, FL 33604
Tel: (813) 915-0301

Phở Quyên 2 - Vietnamese Cusine (7.4 mi)

2740 East Fowler Ave., Tampa, FL 33612
Tel: (813) 632-3444

HO HO CHOY - Chinese Dim Sum (7.9 mi)

1441 E. Fletcher Ave., Tampa, FL 33612
Tel: (813) 962-2159

Phở Quyên 1 - Vietnamese Cusine (9.1 mi)

8404 West Hillsborough Ave., Tampa, FL 33615
Tel: (813) 885-9424

Tứ Hải - Oceanic Oriental Supermarket (11.5 mi)

1609 N. Tampa St., Tampa, FL 33602
Tel: (813) 254-2041

Phở Sàigòn (21.3 mi)

7900 4th Street N., St. Petersburg, FL 33702
Tel: (727) 577-3202

Loon Phong - Chinese & Vietnamese Restaurant (24.2 mi)

8150 49th St. N, Pinellas Park, FL 34665
Tel: (727) 546-4541


Xem những điểm du lịch lý tưởng khi quý vị đến Florida

Xem khách sạn / nhà nghỉ gần phòng châm cứu

Xem nhà thờ Việt Nam gần phòng châm cứu