ACUPUNCTURE INFORMATION

WALK-IN (không cần lấy hẹn)

Thứ Tư – Chúa Nhật
7AM-10AM & 2PM-4PM 
6221 Farmingdale Dr.
Charlotte, NC 28212
Phone: (704) 535-7499 

Cố vấn y dược:
5:00 AM - 7:00 AM (EST)
(704) 535-7499


Bản đồ chính từ phi trường Charlotte (3301 International Airport Dr) đến Phòng Châm Cứu Tre Xanh (6221 Farmingdale Dr)

International_Airport
Khoảng cách: 13.0 mi (khoảng 25 phút lái xe)

1. Từ đường International Airport Dr đi về phía Bắc hướng tới đường Paul Brown Blvd (0.1 mi)

2. Quẹo phải khi tới đường Paul Brown Blvd (1.2 mi - 3 phút)

3. Đường Paul Brown Blvd sẽ trở thành đường West Blvd. Tiếp tục chạy trên đường West Blvd     (0.8 mi - 2 phút)

4. Quẹo trái vô đường Old Steele Creek Rd (1.2 mi - 3 phút)

5. Quẹo phải vô đường Wilkinson Blvd (1.8 mi - 4 phút)

6. Chạy lên High Way I-277 N/US-74 E (2.5 mi - 3 phút)

7. Lấy Exit 2B hòa vào High Way US-74 E hướng tới đường Independence Blvd (0.5 mi - 1 phút)

8. Tiếp tục chạy trên đường E Independence Blvd. Qua khỏi ngã tư Sharon Amity, gặp hãng xe     Dodge (4800 E) bên phải, gặp City Chevrolet (5101 E) và cây xăng 76 bên trái (4.1 mi - 6 phút)

9. Quẹo trái giữa hãng xe City Chevrolet và cây xăng 76 là đường Farmingdale Dr, chạy qua 3 ngã     tư và tìm Phòng Châm Cứu Tre Xanh trong căn nhà vách đá số 6221 Farmingdale Dr (0.8 mi).
6221_Farmingdale_Dr_Charlotte_NC_28212_1) 6221_Farmingdale_Dr_Charlotte_NC_28212_2) 6221_Farmingdale_Dr_Charlotte_NC_28212_3)


Xin vui lòng gọi số (704) 535-7499, nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần sự giúp đỡ.