NẮNG XƯA

7/24/2007
[Share] | [Download] - 22457 views | 1125 downloads

Nhớ biết mấy những ngày ấy mình bên nhau
Tay trong tay ta dìu dắt nhau vào đời
Con thơ ngây một đứa rồi lại hai
Nay sao nỡ đường đời chia hai lối ...

Các bình luận của bài viết (1 bình luận)

Bình luận cho bài viết này

Vui lòng nhập tên của bạn.
Vui lòng nhập Email của bạn.
Email của bạn không đúng. Vui lòng nhập lại.
Vui lòng nhập điện thoại.
Vui lòng nhập nội dung.

Các bài khác