Quà Giáng Sinh cho các em nghèo và cô nhi ở Kontum

(12/31/2016)

Một ít quà Giáng Sinh nhỏ cho các em nghèo và cô nhi ở vùng Kontum.