Atlantic Farmers Supermarket
3122 Eastway Drive Charlotte, North Carolina, 28205 United States
Phone: (704) 568-0151
Fax: (704) 532-8337

Trung Tâm Thực Phẩm Quốc Tế

Trong khu Shopping Centẻ góc đường Central và Eastway

Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 8:00AM – 10:00PM

 

Chuyên Bán:

Tạp hóa, đồ dùng trong bếp, thực phẩm Á Đông, Mỹ, Chây Mỹ Latinh… Thịt cá, rau quả tươi và thực phẩm đông lạnh.

 

ĐẶT BIỆT:

Sẽ dâng cho Giáo Xứ Thánh Giuse 3% số tiền giáo dân của giáo xứ hoặc người Việt Nam mua hàng hóa tại Atlantic Farmers Supermarket.

(Xin liên lạc với quầy Phục Vụ Khách Hàng “Customers Services”)

 

 
Rate this business

Comment for this business directory

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.