Giúp phương tiện học hành cho con em người Sắc Tộc

(12/1/2012)

Tòa Giám Mục Kontum.
LM Phêrô Nguyễn Văn Đông.
Giúp phương tiện học hành cho con em người Sắc Tộc