Chùa Liên Hoa
6505 Lake Dr. Charlotte, North Carolina, 28215 United States
Phone: (704) 537-1126

Thượng Tọa: Dai Duc Thich Chan Hy
Giờ Thờ Phụng: Chủ Nhật 12:00 giờ trưa
Ngôn ngữ: Tiếng Việt


Chùa Liên Hoa được thành lập năm 1987 nhằm phụ vụ đồng bào Viet Nam tị nạn.  Chùa có 2 gian thờ phụng, nhà bếp, phòng ăn, và phòng giữ trẻ.  Chùa có thể chứa 200 người.  

Chùa Liên Hoa phục vụ xe cộ đưa rước, thực phẩm, và quần áo cho hàng ngàn người tị nạn trong vùng.

Hoa Thượng là Dai Duc Thich Chan Hy.  Vào mỗi Chủ Nhật lúc 12 giơ trưa, người lớn thì thờ phụng, thanh thiếu niên và trẻ em học bên một phòng khác.  Sau đó là một bữa ăn và trò chuyện. 
Rate this business

Comments for this business directory (3 comments)

Comment for this business directory

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.