Xuan Mo

5/12/2014
[Share] | [Download] - 6568 views | 939 downloads

Rộn ràng dưới nắng xuân tươi
Chim cao tiếng hót buông lời véo von
Mây trôi lơ lững đầu non
Bao cô thôn nữ trăng tròn chờ ai...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles