Tieng Long

7/18/2014
[Share] | [Download] - 6368 views | 904 downloads

Tiếng con bập bẹ ngọt ngào
Gửi người xấu số phận nào đổi thay
Tình mẹ rót xuống đôi tay
Tình cha người lính lưu đầy xa xôi...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles