Niem Dau

7/18/2014
[Share] | [Download] - 7824 views | 873 downloads

Lòng tôi chất ngất niềm đau
Lòng anh bạc trắng theo màu hoang sơ
Tại xưa tôi quá ngây thơ
Yêu lầm thương lỡ bây giờ đền ai...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles