Mot Lan Hoi Ngo

1/18/2015
[Share] | [Download] - 9804 views | 911 downloads

Anh lặng lẽ như hàng cây in bóng
Em âm thầm như chiếc lá vàng rơi
Chuyện phải nói hầu như không còn nữa
Ngồi bên nhau môi vẫn lặng câm lời...

Comment for this article

Please enter your Name.
Please enter your Email.
Your Email is not valid. Please re-enter.
Please enter your phone number.
Please enter your comment.

Other Articles